Разработано с JooMix.

HAK CIVIEL ADVIES

Uw betrokken kennispartner!


Hak Civiel Advies is gedurende de hele looptijd van de samenwerking uw flexibele en betrokken kennispartner. Dit betekend dat wij continu meedenken, de verwachtingen over en weer helder houden en u steeds een stap voor zijn. En dat wij slimme oplossingen aandragen, vanuit specifieke kennis en ervaring.

 
 

Interim diensten

Vanuit ruime ervaring in management en projectleiding functies kunnen wij voor u als interimmanager of projectleider optreden. Deze ervaring in de civiele techniek is opgebouwd in diverse leidinggevende functies en onder diverse omstandigheden. Ervaring aanwezig in de voorbereiding, calculatie, EMVI en uitvoering van projecten van verschillende omvang.

Welke functie wij voor u bekleden, wij doen dit vanuit onze sleutelwaarden, transparantie en vertrouwen, hierin nemen wij onze expliciete verantwoordelijkheid. Samenwerking zien wij als een mooi samenspel tussen inhoud, proces en relatie.

Directievoering en toezicht
Interim management
Interim bedrijfs / afdelingsleiding

 

Civieltechnisch management

Wij hebben veel kennis en ervaring in huis vanuit gebiedsontwikkelings projecten, hierbij verdiepen wij ons in de plaatselijke problematiek. Zijn we oplossingsgericht, inventief en creatief. We kijken verder dan de deelprojecten en zorgen voor een optimale grondbalans. Vanuit effectieve procesbeheersing en kwalitatieve deskundigheid ontzorgen wij u maximaal.

Omgevingsmanagement
Vergunningenmanagement
Kostenramingen en kostenmanagement
Directievoering en toezicht
(Raam-) bestekken en bestekstekeningen
ProjectmanagementContact Ons

Gebruik ons formulier om contact op te nemen, ook kunt u ons bereiken op 06-53576189.